راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
چهارشنبه 7 اسفند 173,000
پنجشنبه 8 اسفند 173,000
جمعه 9 اسفند 215,000
شنبه 10 اسفند 198,000
دوشنبه 12 اسفند 222,000
چهارشنبه 14 اسفند 222,000
پنجشنبه 15 اسفند 173,000
جمعه 16 اسفند 173,000
شنبه 17 اسفند 222,000
چهارشنبه 21 اسفند 222,000
پنجشنبه 22 اسفند 256,000
جمعه 23 اسفند 215,000
شنبه 24 اسفند 222,000
چهارشنبه 28 اسفند 417,000
پنجشنبه 29 اسفند 339,000
جمعه 1 فروردین 215,000
چهارشنبه 6 فروردین 393,000
پنجشنبه 7 فروردین 460,000
جمعه 8 فروردین 460,000
شنبه 9 فروردین 417,000