راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
دوشنبه 30 دی 173,000
چهارشنبه 2 بهمن 222,000
پنجشنبه 3 بهمن 215,000
جمعه 4 بهمن 256,000
دوشنبه 7 بهمن 256,000
پنجشنبه 10 بهمن 339,000
جمعه 11 بهمن 380,000
دوشنبه 14 بهمن 256,000
پنجشنبه 17 بهمن 256,000
جمعه 18 بهمن 256,000
دوشنبه 21 بهمن 339,000
پنجشنبه 24 بهمن 297,000
جمعه 25 بهمن 256,000
دوشنبه 28 بهمن 297,000
دوشنبه 5 اسفند 311,000
چهارشنبه 7 اسفند 311,000
پنجشنبه 8 اسفند 311,000
جمعه 9 اسفند 311,000
دوشنبه 12 اسفند 311,000
چهارشنبه 14 اسفند 311,000
پنجشنبه 15 اسفند 311,000
جمعه 16 اسفند 438,000
چهارشنبه 21 اسفند 438,000
پنجشنبه 22 اسفند 438,000